Farmers4all nieuws

27/02/2011

Nieuwsbrief 8, Agrivak

terug Volgende Vorige

Agri -- V.A.K. – Nieuws       week 8

 

Onrust  bij bedrijven met besmettingsdruk

 

Vorig  jaar  hebben we een inschatting gemaakt van wat het voor U betekent om geconfronteerd te worden met het aantrekken van de kwaliteitseisen voor het leveren van”melk”. Hierbij denk ik aan Para, Salmonella, weidegang , bacterieremmende stoffen enz. Een aantal hebben de nieuwe balans met deze verzwarende maatregelen nog niet onder controle en zien zich tegen de muur geplaatst als het gaat om gezond ogende dieren te moeten ruimen. Wij proeven de weerstand bij geïrriteerde melkveehouders en willen via deze weg laten weten dat onrustige ondernemers zich moeten melden om te kijken wat we samen kunnen bewerken en tevens geldt ook in deze gedeelde smart is halve smart. T.a.v. salmonella weten we dat deze chloorgevoelig is en het chloorgehalte per kg droge stof gaan we in de rantsoenberekening opnemen.  We weten niet van alle bedrijven of ze voorkoelwater of verwarmd water aan de koeien verstrekken en we zouden het fijn vinden als dit even per mail gemeld kan worden, dan houden we er bij een bedrijfsbezoek rekening mee, want dit water op deze temperatuur is een welkome bron voor de bacterie. We kunnen de maatregel niet veranderen maar de inhoud wel bewerken. We denken net zoveel pijlen op de boog te kunnen zetten samen met U als o.a. bij het celgetal, wat we op veel bedrijven behoorlijk onder controle gebracht hebben. Aanpak heeft altijd resultaat opgebracht. We blijven zoeken in weerstand en daar is nog steeds veel in mogelijk. We kunnen wel schoppen tegen de onduidelijkheid in onderzoekresultaten,maar dat is onze weg niet…..

Bij para gaan we de effecten van het S.M.E.T. kastje nog eens onder de loep nemen in hoeverre deze effectief is…in de bestrijding van dit onderdeel. T.a.v. boterzuur en ook bacterie remmende stoffen zullen we de aandacht blijven houden op de preventieve werking die van schimmelremming uitgaat.

Wordt vervolgd……….

 

Haaruitval bij kalveren

 

Deze week werd o.a. melding gemaakt van kale plekken bij kalveren. Met name op de neus of soms op de bil als gevolg van diarree. Neemt het nog grotere vormen aan dan verwijzen we naar het optimaliseren van de Droogstand  i.v.m. Zink en een goede eiwitopbouw en de zwakte van de vitaminewerking  AD3  is vorige mail besproken. Een goede eiwitbenutting , waar alle weerstand in opgebouwd ligt, is de rode draad van alle gezondheidsverbetering inclusief het bovenstaande.

Het is een gevolg van te breed gebruik van voedingsmateriaal wat zich laat verzuren. (ventilatie, voeders met lage ph, te weinig mineralen/sporenelementen en onvolledig (niet bestendige) eiwitten, We gaan naar het voorjaar met wisselende temperaturen en hogere vochtgehaltes bij warmere omstandigheden en daar moet men op inspelen. (o.a. gebruik van krijt…en goede rantsoenen….)

 

Zuigers

 

De inhoud in vorige alinea beschreven is ook aanleiding voor sommige koeien om melk te drinken bij collega koeien. Ik heb de indruk dat gebrek aan suikers (bloedsuiker = glucose) een grote aanstichter is, misschien al te zien in een lactose/eiwit combinatie , die samen de 8.00 niet kan halen.

 

Griep

 

Warm vochtig weer, wat te lang aanhoudt, is vaak de oorzaak van griepverschijnselen. Natte neuzen, verdikte binnenkant hak, kuchen, zwarte ooghoeken en trekken met de oren zijn uitwendige kenmerken die deze vorm van weerstandsverlies in beeld brengen. (Halamid nevelen een 2% oplossing is een goed werkend paardenmiddel.)