Aanvraag weersverzekering

Weersverzekering tegen schade aan gewassen steeds populairder.

De kans op extreme weerscalamiteiten neemt toe. Uit onderzoeken blijkt dat de kans op hogere en lagere temperaturen toeneemt, net als de kans op drogere perioden en natte perioden. Gewassen verzekeren tegen deze weerscalamiteiten is dan ook steeds meer een belangrijk aspect van het risicomanagement voor het agrarische bedrijf. 

Verzekering speciaal voor gewassen
Een gewassenverzekering is een verzekering die dekking biedt - binnen de voorwaarden - als gewassen worden beschadigd door extreme en ongunstige weersomstandigheden zoals storm, hagel, zware regen, vorst en droogte.

Elk gewas een eigen dekking
U hoeft met de weersverzekering niet uw hele bedrijf te verzekeren. Samen met uw adviseur bekijkt u welke risico’s u loopt en wat u het beste kunt verzekeren. Wilt u bijvoorbeeld een zeer uitgebreide verzekering voor uw aardappelen, maar is voor uw maïs een beperkte of geen verzekering nodig? U bepaalt per gewas wat u wel en niet verzekert.

Subsidie voor de brede weersverzekering
Eén van de verzekeringen die u kunt afsluiten is de ‘brede weersverzekering’. In 2021 stelt de overheid € 17,5 miljoen subsidie beschikbaar voor bedrijven die een brede weersverzekering afsluiten. U kunt maximaal 63,7% van uw verzekeringspremie terugkrijgen. Aanvragen van deze subsidie kan van 1 maart tot en met 15 mei, in het jaar waarin u uw gewassen wilt verzekeren. Bovendien is de brede weersverzekering vrijgesteld van assurantiebelasting! Let wel: een subsidie is alleen te verkrijgen als dit ook is aangevraagd bij de opgave RVO.

Gespecialiseerd advies van onafhankelijke adviseur
Er zijn tegenwoordig veel mogelijkheden om uw gewassen te verzekeren. Bij onze onafhankelijke adviseur/verzekeraar helpen de agrarische adviseurs u met het vinden van de beste oplossing voor uw bedrijf. Vrijblijvend een advies en offerte aanvragen?


Vul onze vragenlijst in en ontvang een op maat gemaakt voorstel voor de weersverzekering voor uw bedrijf.