Disclaimer

De informatie op deze website wordt beschikbaar gesteld door Farmers4all B.V. Hoewel uiterste zorg wordt besteed om de inhoud van deze site zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk te maken, blijft het mogelijk dat informatie is opgenomen die incorrect, incompleet of verouderd is.

Aan de geboden informatie kunnen geen rechten worden ontleend en Farmers4all is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van de informatie.

Hoewel Farmers4all met zorg bepaalt naar welke sites wel of niet wordt verwezen, aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor de inhoud van internetpagina's waarnaar verwezen wordt. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden.

 

Privacybeleid van onze webbouwer/ webhosting

Farmers4all wil u in dit privacy statement informeren hoe wij omgaan met persoonlijke gegevens. Farmers4all is er verantwoordelijk voor te voldoen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens en zal geheel volgens deze regels handelen.

Wat doen wij met uw gegevens:
Bij aanvragen/bestellingen van de producten van Farmers4all verzoeken wij om uw persoonsgegevens. Deze gegevens worden gebruikt voor de acceptatie van uw aanvraag en voor het doorvoeren van uw bestelling. Farmers4all kan uw gegevens te gebruiken voor informatieverstrekking over onze produkten en nieuwsitems. Indien u geen nieuwsbrief van ons wenst te ontvangen, dan kunt u zich hiervoor afmelden op onze website: http://www.farmers4all.nl/nieuwsbrief

Uw persoonsgegevens zijn bij ons veilig:
De bescherming van uw privacy is een zeer belangrijk item voor ons. Wij zullen zeer zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan, onze systemen en applicaties zijn hiervoor zeer goed beveiligd.

Internetsites van derden:
Dit Privacy Statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Verstrekken gegeven aan derden:
Farmers4all zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden ter beschikking stellen, dit tenzij dit een noodzaak is i.v.m uw afgenomen dienst en wij uitdrukkelijke toestemming hebben of wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Aansprakelijkheid:
Farmers4all kan de beschikbaarheid en juistheid van al op deze internetsite voorkomende gegevens niet volledig garanderen. Farmers4all aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, ontstaan door de afwezigheid of onjuistheid van op deze site weergegeven gegevens.

Vragen over ons privacy statement:
Indien u vragen heeft over onze privacy verklaring dan kunt u telefonisch contact opnemen op telefoonnummer 0523-681357 of een e-mail sturen naar info@farmers4all.nl Mocht u uw persoonlijke gegevens die wij van u hebben willen inzien, wijzigen of aanvullen, dan verzoeken wij u ook contact met ons op te nemen.

Wijzigingen privacy statement:
Farmers4all behoudt zicht het recht voor om wijzigingen aan te brengen in ons privacy statement. Indien wij wijzigingen doorvoeren zal dit in een nieuwsbrief kenbaar worden gemaakt. Desondanks willen wij u aanbevelen om ons privacy statement geregeld te raadplegen.

Cookie gebruik:
Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Deze cookies worden uitsluitend gebruikt voor het goed laten functioneren van de verschillende website onderdelen.