Maandelijkse Archieven: Juli 2019

 1. Agri – V.A.K. – Nieuws week 30 (2019)

  Vliegen op de koe: Op een gezonde koe zitten geen vliegen, op een zieke koe des te meer. Met het weer van de afgelopen dagen is het bijna onmogelijk een rantsoen te bedenken, die aan alle eisen voldoet (o.a. warmte per graad Celsius 100 gram soja verhogen). Buiten zaten aanzienlijk meer vliegen op de koe dan binnen en tevens lokaliseren de vliegen de zwakke plekken van de koe (op de kop, op de schoft of specifiek bij elkaar op de middenhand).

  Lees meer »
 2. Agri – V.A.K. – Nieuws week 29 (2019)

  Na een aantal wat frissere weken voor de tijd van het jaar, staan weer tropische dagen voor de deur. We zullen weer alle zeilen bij moeten zetten om ze door deze periode te helpen. Een mindere (wisselende) voeropname, schuimproductie, snelle ademhaling, matige spierfunctie, moeite met afvoeren van afvalstoffen, sloom en druk op productie en gehalten komen op ons af. Vooral de pH van het bloed (rond de 7,4) komt door warmte onder druk te staan. De mineralen calcium, magnesium, natrium en kalium werken alkalisch en zorgen voor een buffering in deze pH. Zorg dat ze op niveau (zie rantsoen) gevoerd worden. Daarnaast zijn ook de sporenelementen van essentieel belang om de toch al matige enzym werking door een verlaagde pH te ondersteunen.
  Lees meer »
 3. Agri – V.A.K. – Nieuws week 28 (2019)

  Dat we regelmatig moeilijke weersomstandigheden hebben (warm vochtig) is ieder bekend.
  Dat vraagt veel van de koe om de juiste weerstand te behouden. (Afbraak van
  eiwit door oververhitting (koorts, broei en hitte) was eerder aan de orde als de
  opbouw tot meer weerstand). 

  Lees meer »
 4. Agri – V.A.K. – Nieuws week 27 (2019)

  Even verkoeling

  Nu het een aantal dagen weer wat frisser wordt kunnen de koeien even weer bijkomen. Zeker de pas afgekalfde koeien hadden het de afgelopen weken moeilijk. Haar overeind en rood in de schoft was het beeld. Vooral de tekortkoming van snelle energiekant liet zich zien. Daarnaast vielen de gehalten in de melk niet mee, een signaal dat de energiehuishouding en de benodigde zuurstof moeizaam verliep.
  Mochten we afgelopen weken hooi gemaakt hebben voor de droge koeien, dan is het wel verstandig hiervan een onderzoek te doen met daarbij de mineralen Ca/P/Mg/Na/K om te kunnen beoordelen hoeveel we er van kunnen voeren. Vooral de calcium/fosfor verhouding, eiwit, FOS en het kali niveau zijn bepalend voor de mate van voeren. Bij stro hebben we meer zekerheid, maar moeten ook de meeste elementen (FOS, Eiwit, mineralen) weer aangevuld worden.
  Onderzoek, dan hoeft de weg naar succes niet lang te duren.

  “ De weg naar succes is vaak langer dan die naar telleurstelling.”

  Silicium en de plant

  Silicium wordt vaak weergegeven in de voeding met de term kiezelzuur, of ook wel glas. Silicium is naast zuurstof het meest voorkomende element op aarde, maar toch kunnen hiervan tekorten ontstaan in de voeding.
  Het is bekend dat silicium deeltjes verbindingen aan kunnen gaan met 64 van de 96 stabiele elementen van het periodiek systeem. Behalve de metallische siliciden die worden gebruikt in de metaal bewerkende industrie, vormt het belangrijke veelgebruikte verbindingen met waterstof, koolstof, halogenen, stikstof, zuurstof en zwavel, of te wel CHONSP. Hieruit kunnen we concluderen dat silicium een belangrijke functie kent om vorm te geven aan het te maken eiwit (CHONSP)
  Silicium zorgt voor een stevigere plant welke beter bestand is tegen droogte en ziektes.
  Silicium verstevigt de celwanden en beperkt de kans op legering. Silicium verhoogt de afweer van planten door activering van het immuunsysteem (toename van transport door houtvaatstelsel van de plant, K/Na-ratio, enzymactiviteit en de fotosynthese). De brandnetel en de heermoes zijn planten met een hoog silicium gehalte.
  Bemesting met silicaten kan de fosfaat beschikbaarheid in de bodem verhogen. Mais en grassen hebben relatief een hoge silicium behoefte, of die behoefte ook aangeboden wordt kan door uitgebreide bodemanalyse in beeld gebracht worden. Gemiddeld is op zandgrond de kans op een tekort het grootst.
  De functie van silicium in de plant, komt grotendeels overeen met de functie in de dieren. In de dieren zijn de 3 B’s de belangrijkste, namelijk de vorming van Bindweefsel, Botweefsel en als Bouwsteen.
  Middelen die veel silicium bevatten zijn onder andere zeolieten (clinipolite), lavameel, steenmeel, enz.
  “De weg van silicium is lang maar kan wel succes geven”

  Kwaliteit melkpoeder en halffabricaten

  Dat de kalveren het de eerste week vooral moeten doen met wat ze van de moeder hebben meegekregen is al vele malen omschreven tot de biest hoeveelheid en de kwaliteit ervan. Velen gaan na de biest over op kunstmelk. Helaas moeten we steeds vaker constateren dat het echt kunstmelk is. Ontstaan uit vele half fabricaten die samen moeten leiden als melkvervanger. Steeds meer kalveren geven de matige kwaliteit van de poeders en of onderdelen erin weer via diarree en longproblemen. Magere melkpoeder is de basis van het ontstaan van melkpoeder, dit om het eiwit te behouden en het vet wat lager te houden. Zorg dat de kunstmelk minimaal 30 procent magere melkpoeder, en nog liever 50 procent. Hoe meer magere melkpoeder, hoe minder half fabricaten zijn toegevoegd. Het enigste nadeel van volledige magere melkpoeder is de verzadiging. Magere melkpoeder (caseïne) zorgt voor een hoge mate van stremming in de lebmaag, en kan daardoor in de lebmaag al voor fermenteren, en is de vertering in de dunne darm veel gelijkmatiger. Vaak worden caseïnaten als vervaging gekozen van magere melkpoeder. Caseïnaten (bewerkt caseïne eiwit) zijn nutritioneel van hoge kwaliteit, maar geven wel veel minder stremming in de lebmaag. Kortom zorg voor minimaal 30 tot 50 procent magere melkpoeder in de kunstmelk voor geleidelijkheid op darm niveau. Dan blijft er nog steeds 50 procent aan half fabricaten over. Het is soms zo gek dat ze ontsuikerde weipoeder toevoegen en daarnaast weer glucose siroop nodig zijn om het suiker aan te vullen. Hoezo halffabricaten. Willen we succes kies dan voor weinig halffabricaten in kunstmelk dan duurt het niet lang.

  Lees meer »
 5. Agri – V.A.K. – Nieuws week 26 (2019)

  Veel koeien zullen tijdens de volgende melkcontrole pens verzuring (pensacidose) laten zien, dit omdat door de warmte en de huidige kwaliteit van het gras en de toegevoegde gras kuilen veel bedrijven moeite hebben om het vetgehalte overeind te houden. De lijst met pens verzuring is daarmee vaak ook langer bij de oud melkte dieren dan de verse groep. Een parameter waar we dus eigenlijk niets mee kunnen in de praktijk. Tuurlijk moeten we op onze hoede zijn wat betreft de verhouding tussen ruwvoer en krachtvoer opname, zeker tijdens de warme dagen. Dieren met echte pensacidose zullen een verminderde activiteit en herkauwactiviteit, afnemende eetlust, dof haarkleed, kop in de flank en bij erge mate zullen ze overmatig gaan kwijlen en zichtbare herkauwproppen produceren en zal de mest zeer wisselend van consistentie zijn en slecht verteerd. We moeten dus goed weten hoe het doel ervoor staat, om wat pens verzuring betreft te kunnen scoren.

  Lees meer »