Graslandgebruik

Laten we hopen dat de droogteschade in de grasgroei achter ons komt te liggen. Wat kunnen we nu dan het beste doen? Het oude materiaal, wat er nog staat, staat de nieuwe hergroei in de weg, dus maaien en opruimen. Zo het nu lijkt is op veel bedrijven nog wel ca 20 m3 RVDM aanwezig, waar nog maar een maand uitrijtijd voor is. Het voorjaar heeft via 2 goede snedes veel gegeven en 7000 kg droge stof op 1 Juli (7) kan dan ook goed gehaald worden, of we 1 augustus (8) 8000 kg ds hebben, zal niet overal evengoed lukken. Maar met de kunstmestruimte en de drijfmest is een kwalitatief goede snede nog aan de voorraad toe te voegen, zeker bij de huidige dag- en grondtemperatuur.

Men haalt per snede (> 100kg N 3500 * 0.180 / 6.25) via de drijfmest 15 * 4(?) = 60 plus 40 kg zuivere N uit kunstmest (kijk naar de ruimte) en eventueel nog iets stikstofleverend vermogen van de grond maakt de telsom compleet.

1 september; Zoals het nu lijkt komt er geen uitgestelde bemestingsdatum. Dus is het nog 4 weken, dat de bemesting vrij uit verzorgd kan worden. Zie boven en beneden voor verdere informatie.

Weer en weerstand

Hitte: de melkaanvoer ligt tussen de 7 en ruim 10 % lager. Echt beeld van de gehalten heeft agri-vak nog niet, mede door compenserende maatregelen. (B.v. effect appelmelasse is groot, water in rantsoen, meer eiwit voeren).
Celgetal: Deze week waren er teveel bedrijven bij, waar we konden constateren, dat er een verhoging van ca 70 punten in beeld kwam.
Ureum: Ureum hoog, eiwitgehalte matig is een logisch gevolg van te FOS arm voer (< 550).
Haar los: De daling van ruim 10 graden is voor de meeste koeien een flinke omschakeling. Een te lage voeropname bij een hogere behoefte maakt het logisch dat de koeien dat via het haar lieten zien.
Luchtwegen: Het warm vochtige weer (Hondsdagen) zet druk op de luchtwegen. De koortsrand , traanogen, iets bollere ogen zaten in het weekbeeld. Dat maakt de koeien toch gevoeliger voor mastitis en coli’s.
Propionzuur: Het gebruik van propionzuur gaat vermoedelijk breder dan alleen broei-schimmel remmer (1 lt per 100 kg voer). Het kan onder diverse moeilijke omstandigheden bijdragen tot het leveren van eiwitgrammen.

2018 (week 31) Gras 5 cm 10 cm 20 cm Bouw 5 cm 10 cm 20 cm
Vocht % 0.0 0.0 1.6 7.1 7.3 7.7
Temperatuur 21.0 20.8 20.8 21.6 21.0 21.4
2019 (week 31) Gras  5 cm 10 cm 20 cm Bouw 5 cm 10 cm 20 cm
Vocht % 2.5 4.4 5.7 10.5 8.7 12.8
Temperatuur  20.1 19.7 19.6 18.7 18.3 18.8

2019 is geen 2018. Ook al hebben we het gevoel, dat door de warmterecords, het belastend warm is geweest, is 2019 voor koe en ruwvoerproductie toch anders.
Ruwvoer gras: In de tabel is te zien dat gras veel water verbruikt, maar door de buien weer (op tijd) een herstart kan pakken. Groot verschil met vorig jaar.
De maïs heeft hier en daar krullende bladeren, zit volop in de pluim, maar staat er bijna overal goed bij. De kolfzetting is veel water nodig. (1 liter per gram kolf?, wordt verder nagevraagd voor beeldvorming).