Agri – V.A.K. – Nieuws week 15 (2019)
Hoogwaardig gras
Gras heeft zich de afgelopen week van hoogwaardige kwaliteit laten zien. Al waren de verschillen wel erg groot. Het gras maakte hoogwaardig eiwit (DVE) en OEB bleef enigszins beperkt. Resultaat kwam terug in behoud en of stijging van de hoeveelheid melk en het eiwit gehalte. Vetgehalte liet wel een lichte daling zien. Zolang er voldoende vocht (droog en oostenwind) aanwezig is zullen er nog voldoende suikers worden gevormd en is er nog voldoende transport van voedingselementen als b.v. stikstof om in de plant te treden.
Bij een tekort aan vocht zal het ruwvetgehalte toenemen (melkvetdaling) en de suikers afnemen (C6H12O6 is veel H2O).
Zorg via een goed gecontroleerd stal rantsoen voor voldoende tegengewicht (maximaal 6 kg drogestof weidegras) voor een zo hoog mogelijke benutting van het geweldige April gras. Zeker als de graskuil voorraad beperkt geworden is op het bedrijf, is het een must om voldoende kwaliteit graskuil over te houden om komend najaar/winter van te melken. Denk aan morgen i.p.v. gisteren als het beter moet.
“ Morgen wordt niet beter, als je aan gisteren blijft denken.”

Voerbalans mais en gras
Nu het nieuwe groeiseizoen van start is gegaan kunnen we een voerbalans opmaken voor het komende half jaar. Voor de aanwezige mais betekent dit dat de helft van de totale hoeveelheid nog ongeveer aanwezig moet zijn om half oktober te halen. Door de lagere zetmeelwaarden in de mais van 2018, blijkt de dichtheid per m3 lager te zijn dan berekent. Een meting aan de hand van de gevoerde en nog te voeren m3 is daarmee de meest betrouwbare methode. Nu is er de mogelijkheid nog om een eventueel te kort aan mais op te vangen door een vervangend (energie) voerdermiddel als bv maismeel of Corngold, enz.
Voor graskuilen zijn vooral de kwaliteit verschillen tussen de 3e en 4e en 5e snede 2018 goed te beoordelen en daarmee een juiste balans te vinden voor de koeien, zeker als daar ook nog weidegras naast gevoerd word. Het stalrantsoen bepaald het succes van gras, en daarmee ook de benutting ervan. Denk daarom aan morgen en niet aan gisteren. Alleen een hoge gras (eiwit)benutting geeft het uiteindelijke resultaat. Of we het nu hebben over diergezondheid of over de kringloopwijzer en of het percentage eigen eiwit van eigen land. Door dit laatste zien we grote verschillen in de voerbalans (benodigd voer) en mestbalans (hoeveelheid mest) tussen de bedrijven. Houd moet en durf, door vrees uit te stellen.
“ Moed groeit door durf, vrees door uit te stellen”