Koeherkenning
De koe heeft enorme hekel aan ongewenste trillingen, zeker als deze onder wisselende omstandigheden in de stal op haar afkomen. Sabelbenig, melkuitliggen, slecht door een selectiepoort of onverwachte onrust etc. zijn een stel kenmerken die verkeerde prikkels door geven. Alles goed aarden heeft deze week laten zien dat koeien niet hoeven te lepelen.(De tong door het water slaan voor drinken uit de waterbak blijkt dan niet meer te gebeuren). De jonge koeien worden een stuk rustiger en de druk op bestendige energiebronnen als granen (o.a sodagrain) en structuur in het ruwvoer wordt kleiner. Gevolg ook een (kleine) bijdrage in het niet krijgen van cystieuze koeien.

Weer en Weerstand
Steeds meer natte neuzen en hier en daar een traanogende koe zijn de kenmerkende factoren die in week 8 van 2019 te zien zijn. Dit in combinatie met het vele mixen zet druk op de luchtwegen. In 2018 hebben we een heel goed jaar achter de rug qua longafwijking door veel oosten wind. (Geen tot bijna geen leverstrepen). Nu moeten we alert zijn om deze weerstandsvorm niet te verliezen of met hulpmiddelen er voor te zorgen dat we de controle op schone lucht voor de dieren niet verliezen. (Goed ventileren 100 m3 per koe per uur)
Ent-reactie: Te vaak constateren we na een enting van IBR of BVD dat koeien terug komen of gevoeliger zijn voor uierontsteking of klauwafwijking met name na lange tijd (warm) vochtig weer. Dit wil geenszins zeggen dat enten niet effectief kan zijn. Want als het virus in de koppel rond gaat is er maar een remedie (enten). De balans voor Nederland is nu als volgt:
BVD 65% is vrij en 25 % van de bedrijven ent.
IBR 49% is vrij en 43 % van de bedrijven ent.

Ureum in de melk
Wil men of mag men bovengronds uitrijden dan moet het ureumgehalte niet boven de 20 uitkomen. Maar of dit de enigste benadering is van de hoogte van het Ureumgetal in de melk is nog maar de vraag. De lange chakra’s , de terugkomst van de leverstrepen, het wegzakken van de melk, vraagt om een andere benadering, n.l. hoger en zeker nu het niet meer zo koud is, kan het voeren van voldoende eiwit (zeker niet dalen i.v.m. ureumgehalte) een goede aanpak zijn om meer melk onder de koeien te houden of te krijgen, want dat is niet bij al het gewonnen voer van 2018 altijd even gemakkelijk.