AGRI V.A.K.

 1. Agri – V.A.K. – Nieuws week 37 (2019)

  De temperaturen blijven variëren met daarnaast ook grotere variatie in luchtvochtigheid. Schone luchtwegen geeft de dieren meer incasseringsvermogen. We waren gezien de luchtvochtigheid verwend, maar zal de komende periode meer aandacht krijgen. Nevel (halamid) op tijd om daarmee de dieren van dienst te zijn. Dit terwijl de naweeën van de 3 hittegolven nog goed merkbaar zijn in het beenwerk (eiwitopbouw). Vooral wittelijn ontsteking zoals eerder beschreven. Via tankmelkonderzoek is wat meer inzicht in de voorziening van Biotine, mangaan en zink te krijgen. Biotine kan een koe zelf aanmaken en is aan te vullen in de mineralen. Mangaan voeren we vaak wel op de norm, maar komt uit onderzoeken vaak laag uit. Zink daarentegen is meestal niet te laag. Vooral de energie beschermen met voldoende calcium/magnesium en fosfor geeft meer rust op uiergezondheid, longontsteking en efficiëntie van het rantsoen. Ook de droge koeien (vooral noord Nederland)zien we bij de daling van de temperatuur in de problemen komen.

  Lees meer »
 2. Agri – V.A.K. – Nieuws week 35 (2019)

  De koeien worden dit jaar vaker dan normaal op de proef gesteld. Wat klimaat betreft halen we elke keer opnieuw records, waar de dieren op moeten anticiperen. Temperaturen boven de lichaamstemperatuur brengen de dieren in de problemen. Zo zagen we grote schommelingen in de voeropname tijdens en na de hitte. Ook het huidige gras vinden ze op veel plaatsen op dit moment niet lekker. Zorg ervoor dat het op stal gecompenseerd wordt en dan met name de eiwitkant die we normaal uit het gras verwachten.

  Lees meer »
 3. Agri – V.A.K. – Nieuws week 31 (2019)

  Laten we hopen dat de droogteschade in de grasgroei achter ons komt te liggen. Wat kunnen we nu dan het beste doen? Het oude materiaal, wat er nog staat, staat de nieuwe hergroei in de weg, dus maaien en opruimen. Zo het nu lijkt is op veel bedrijven nog wel ca 20 m3 RVDM aanwezig, waar nog maar een maand uitrijtijd voor is.

  Lees meer »
 4. Agri – V.A.K. – Nieuws week 30 (2019)

  Vliegen op de koe: Op een gezonde koe zitten geen vliegen, op een zieke koe des te meer. Met het weer van de afgelopen dagen is het bijna onmogelijk een rantsoen te bedenken, die aan alle eisen voldoet (o.a. warmte per graad Celsius 100 gram soja verhogen). Buiten zaten aanzienlijk meer vliegen op de koe dan binnen en tevens lokaliseren de vliegen de zwakke plekken van de koe (op de kop, op de schoft of specifiek bij elkaar op de middenhand).

  Lees meer »
 5. Agri – V.A.K. – Nieuws week 29 (2019)

  Na een aantal wat frissere weken voor de tijd van het jaar, staan weer tropische dagen voor de deur. We zullen weer alle zeilen bij moeten zetten om ze door deze periode te helpen. Een mindere (wisselende) voeropname, schuimproductie, snelle ademhaling, matige spierfunctie, moeite met afvoeren van afvalstoffen, sloom en druk op productie en gehalten komen op ons af. Vooral de pH van het bloed (rond de 7,4) komt door warmte onder druk te staan. De mineralen calcium, magnesium, natrium en kalium werken alkalisch en zorgen voor een buffering in deze pH. Zorg dat ze op niveau (zie rantsoen) gevoerd worden. Daarnaast zijn ook de sporenelementen van essentieel belang om de toch al matige enzym werking door een verlaagde pH te ondersteunen.
  Lees meer »
 6. Agri – V.A.K. – Nieuws week 28 (2019)

  Dat we regelmatig moeilijke weersomstandigheden hebben (warm vochtig) is ieder bekend.
  Dat vraagt veel van de koe om de juiste weerstand te behouden. (Afbraak van
  eiwit door oververhitting (koorts, broei en hitte) was eerder aan de orde als de
  opbouw tot meer weerstand). 

  Lees meer »
 7. Agri – V.A.K. – Nieuws week 27 (2019)

  Even verkoeling

  Nu het een aantal dagen weer wat frisser wordt kunnen de koeien even weer bijkomen. Zeker de pas afgekalfde koeien hadden het de afgelopen weken moeilijk. Haar overeind en rood in de schoft was het beeld. Vooral de tekortkoming van snelle energiekant liet zich zien. Daarnaast vielen de gehalten in de melk niet mee, een signaal dat de energiehuishouding en de benodigde zuurstof moeizaam verliep.
  Mochten we afgelopen weken hooi gemaakt hebben voor de droge koeien, dan is het wel verstandig hiervan een onderzoek te doen met daarbij de mineralen Ca/P/Mg/Na/K om te kunnen beoordelen hoeveel we er van kunnen voeren. Vooral de calcium/fosfor verhouding, eiwit, FOS en het kali niveau zijn bepalend voor de mate van voeren. Bij stro hebben we meer zekerheid, maar moeten ook de meeste elementen (FOS, Eiwit, mineralen) weer aangevuld worden.
  Onderzoek, dan hoeft de weg naar succes niet lang te duren.

  “ De weg naar succes is vaak langer dan die naar telleurstelling.”

  Silicium en de plant

  Silicium wordt vaak weergegeven in de voeding met de term kiezelzuur, of ook wel glas. Silicium is naast zuurstof het meest voorkomende element op aarde, maar toch kunnen hiervan tekorten ontstaan in de voeding.
  Het is bekend dat silicium deeltjes verbindingen aan kunnen gaan met 64 van de 96 stabiele elementen van het periodiek systeem. Behalve de metallische siliciden die worden gebruikt in de metaal bewerkende industrie, vormt het belangrijke veelgebruikte verbindingen met waterstof, koolstof, halogenen, stikstof, zuurstof en zwavel, of te wel CHONSP. Hieruit kunnen we concluderen dat silicium een belangrijke functie kent om vorm te geven aan het te maken eiwit (CHONSP)
  Silicium zorgt voor een stevigere plant welke beter bestand is tegen droogte en ziektes.
  Silicium verstevigt de celwanden en beperkt de kans op legering. Silicium verhoogt de afweer van planten door activering van het immuunsysteem (toename van transport door houtvaatstelsel van de plant, K/Na-ratio, enzymactiviteit en de fotosynthese). De brandnetel en de heermoes zijn planten met een hoog silicium gehalte.
  Bemesting met silicaten kan de fosfaat beschikbaarheid in de bodem verhogen. Mais en grassen hebben relatief een hoge silicium behoefte, of die behoefte ook aangeboden wordt kan door uitgebreide bodemanalyse in beeld gebracht worden. Gemiddeld is op zandgrond de kans op een tekort het grootst.
  De functie van silicium in de plant, komt grotendeels overeen met de functie in de dieren. In de dieren zijn de 3 B’s de belangrijkste, namelijk de vorming van Bindweefsel, Botweefsel en als Bouwsteen.
  Middelen die veel silicium bevatten zijn onder andere zeolieten (clinipolite), lavameel, steenmeel, enz.
  “De weg van silicium is lang maar kan wel succes geven”

  Kwaliteit melkpoeder en halffabricaten

  Dat de kalveren het de eerste week vooral moeten doen met wat ze van de moeder hebben meegekregen is al vele malen omschreven tot de biest hoeveelheid en de kwaliteit ervan. Velen gaan na de biest over op kunstmelk. Helaas moeten we steeds vaker constateren dat het echt kunstmelk is. Ontstaan uit vele half fabricaten die samen moeten leiden als melkvervanger. Steeds meer kalveren geven de matige kwaliteit van de poeders en of onderdelen erin weer via diarree en longproblemen. Magere melkpoeder is de basis van het ontstaan van melkpoeder, dit om het eiwit te behouden en het vet wat lager te houden. Zorg dat de kunstmelk minimaal 30 procent magere melkpoeder, en nog liever 50 procent. Hoe meer magere melkpoeder, hoe minder half fabricaten zijn toegevoegd. Het enigste nadeel van volledige magere melkpoeder is de verzadiging. Magere melkpoeder (caseïne) zorgt voor een hoge mate van stremming in de lebmaag, en kan daardoor in de lebmaag al voor fermenteren, en is de vertering in de dunne darm veel gelijkmatiger. Vaak worden caseïnaten als vervaging gekozen van magere melkpoeder. Caseïnaten (bewerkt caseïne eiwit) zijn nutritioneel van hoge kwaliteit, maar geven wel veel minder stremming in de lebmaag. Kortom zorg voor minimaal 30 tot 50 procent magere melkpoeder in de kunstmelk voor geleidelijkheid op darm niveau. Dan blijft er nog steeds 50 procent aan half fabricaten over. Het is soms zo gek dat ze ontsuikerde weipoeder toevoegen en daarnaast weer glucose siroop nodig zijn om het suiker aan te vullen. Hoezo halffabricaten. Willen we succes kies dan voor weinig halffabricaten in kunstmelk dan duurt het niet lang.

  Lees meer »
 8. Agri – V.A.K. – Nieuws week 26 (2019)

  Veel koeien zullen tijdens de volgende melkcontrole pens verzuring (pensacidose) laten zien, dit omdat door de warmte en de huidige kwaliteit van het gras en de toegevoegde gras kuilen veel bedrijven moeite hebben om het vetgehalte overeind te houden. De lijst met pens verzuring is daarmee vaak ook langer bij de oud melkte dieren dan de verse groep. Een parameter waar we dus eigenlijk niets mee kunnen in de praktijk. Tuurlijk moeten we op onze hoede zijn wat betreft de verhouding tussen ruwvoer en krachtvoer opname, zeker tijdens de warme dagen. Dieren met echte pensacidose zullen een verminderde activiteit en herkauwactiviteit, afnemende eetlust, dof haarkleed, kop in de flank en bij erge mate zullen ze overmatig gaan kwijlen en zichtbare herkauwproppen produceren en zal de mest zeer wisselend van consistentie zijn en slecht verteerd. We moeten dus goed weten hoe het doel ervoor staat, om wat pens verzuring betreft te kunnen scoren.

  Lees meer »
 9. Agri – V.A.K. – Nieuws week 25 (2019)

  De zomer (21 juni) begint met Code rood voor koeien
  Komende dagen staat de koeien, maar ook onszelf wat temperatuur betreft wat te wachten. Temperaturen boven de 35 graden overdag en 20 in de nacht zijn in ons klimaat van grote invloed op ons functioneren.
  De koeien zullen een hoger ademhaling niveau gaan draaien. Ventilatie (steun) is dan ook nummer 1, om de koe te voorzien van voldoende zuurstof. Denk hierbij aan de formule C6H12O6 + 6 O2 geeft 6CO2 + 6H2O + warmte. (verbrandingsformule). Alleen op deze manier kunnen ze het voer benutten of de energie moet kant en klaar en direct beschikbaar zijn zoals bijvoorbeeld in het geval van lijnzaad, palmvetten (Bergafat) en propyleen.

  Lees meer »
 10. Agri – V.A.K. – Nieuws week 24 (2019)

  Chonsp steeds verder onder druk ?
  Chonsp staat voor eiwitbenutting, een onmisbare pijler onder de gezonde voeding. Aangezien er steeds meer milieuakkoorden zijn afgesloten met weer eventueel vergaande gevolgen voor de melkveehouderij , spreekt ook AGRI-V.A.K. zijn zorgen uit.
  De hoofdtermen A: Energie (VEM) isoleert uitgevoerd in kilogrammen

  Lees meer »
 11. Agri – V.A.K. – Nieuws week 23 (2019)

  Van storm tot storm 

  De afgelopen week leefden van code geel tot code oranje. Met daarbij grote verschillen in uitvoering en neerslag hoeveelheden. Koeien zullen ook hier weer op reageren. Want welke d

  Lees meer »
 12. Agri – V.A.K. – Nieuws week 22 (2019)

  Snijmaïs vervangen. 

  De snijmaïs in Oost en Zuid Nederland staat qua kwaliteit en kwantiteit onder druk.

  Lees meer »
 13. Agri – V.A.K. – week 21

  Weidegang en zijn effecten 

  De afgelopen weken waren fantastisch voor weidegang. Op de signalen van de nachtvorsten na. De kou (temperatuurverschillen) en zijn lage fosfaat heeft zich vertaald in me

  Lees meer »
 14. Agri – V.A.K. – Nieuws week 20

  Eiwitgrammen 

  De rode draad van balans in het dier is het functioneren van eiwit. 

  Lees meer »
 15. AGRI. V.A.K. Week 19

  Gras heeft de laatste week vooral haar OEB kant laten zien, voor zover het aandeel gras nog gelijk gebleven is. Door de koude nachten stond de groei de afgelopen week wat stil. De gemaaide percelen van vorige week lieten dat duidelijk zien in de kleur (bruin/paars) en ook de mais die op veel plaatsen boven kwam, draaide zich liever nog even weer om. Bij de koeien betekent dit dat de invulling van de energie

  Lees meer »
 16. AGRI. V.A.K. Week 18

  Goed ventileren (minimum 100 m³ per koe per uur) is een must, zeker nu de temperaturen gaan oplopen. 

  Lees meer »
 17. AGRI. V.A.K. Week 17

  In het grootste gedeelte van Nederland heeft het de laatste dagen weer geregend. Dit betekent dat de gras samenstelling de komende dagen

  Lees meer »
 18. AGRI. V.A.K. Week 15

  Hoogwaardig gras
  Gras heeft zich de afgelopen week van hoogwaardige kwaliteit laten zien. 

  Lees meer »
 19. AGRI. V.A.K. Week 14

  FOS of snelle energie
  Hopelijk kan het verse gras ons helpen de opstartende koeien te voorzien

  Lees meer »
 20. AGRI. V.A.K. Week 13

  Na een periode van regen zijn de afgelopen dagen en komende dagen weer temperaturen om het land op te gaan. Voor een aantal nog het begin van de drijfmest of het nog te strooien en of spuiten van de kunstmest en voor een aantal al de koeien. De natuur ligt zeker 14 dagen voor ten opzichte van een normaal voorjaar. Koeien weiden in maart met verantwoord gras is daarmee best wel uniek.

  Lees meer »
 21. AGRI. V.A.K. Week 11

  Regen
  Na een lange periode van droogte steven we nu af op de natste maart van het laatste decennia. Vooral het Noorden heeft tot nu toe veel water gekend. De structuur en ligging van de percelen geven nu duidelijk hun vermogen weer. Het water bufferend vermogen van de grond (calcium bezetting) word niet duidelijker dan op deze momenten.
  Lees meer »
 22. AGRI. V.A.K. Week 8

  Koeherkenning
  De koe heeft enorme hekel aan ongewenste trillingen, zeker als deze onder wisselende omstandigheden in de stal op haar afkomen.
  Lees meer »
 23. AGRI. V.A.K. Week 7

  Energie aansturing

  De afgelopen week werd er meerdere keren coli gemeld. Vooral in het noorden waar de energie invulling van de rantsoenen gemiddeld iets moeizamer verloopt met veel graskuil en beperkt mais.

  Lees meer »
 24. AGRI. V.A.K. Week 49

  Lactose en gehalten

  Dalende of te lage lactose gehaltes zijn een weergave de laatste weken dat vaak in deze periode van het jaar ontstaat. Lactose waarde heeft een vrij klein bereik onder Nederlandse omstandigheden, maar zijn van grote waarde als we het over de energiehuishouding van de dieren hebben. Afhankelijk van de andere energie invulling (vetgehalte) willen we minimaal 4,50 lactose zien. Lactose is melksuiker en heeft een grote relatie met de bloedsuikerspiegel. Lactose kunnen we vormen via de pens (FOS/suiker/RC) en via darmvoer (bestendig zetmeel). Veel rantsoenen hebben dus 1 van de twee niet voldoende onder controle. De graskuil is verantwoordelijk voor de pens en de maiskuil voornamelijk voor de darm. Vaarzen en verse koeien (< 100 dgn.) hebben normaal gesproken een hogere lactose waarde. Het is dus de kunst om met oudere koeien een hogere levensproductie te creëren waarbij de energie voorziening centraal staat (lactose). Door de druk op lactose zien we dat de gehalten op veel bedrijven boven het gemiddeld bedrijfsniveau uitkomen, maar blijven de liters enigszins achter. Lactose is daarmee ook een signaal voor productie.

  Lees meer »
Pagina