Optispray, alternatief voor AdBlue, IBC 1000 liter

SKU
174
Producten en diensten bestellen kan alleen gedaan worden door leden van Farmers4all. Ook profiteren van de vele voordelen? Meld je dan nu aan als lid!


OptiSpray is gemaakt om de mogelijkheid van ophoping van ureumbezinksel bij SCR-systemen (Selective Catalytic Reduction), die worden gebruikt in zware dieselvoertuigen, te verminderen en is vooral relevant voor toepassingen waarbij sprake is van een lage gemiddelde belasting van de motor, rijgedrag met veel ''stoppen-en-weer-optrekken" en een hoge mate van stationair draaien.

OptiSpray is ontwikkeld naar aanleiding van speciaal verzoek van eindgebruikers en fabrikanten (OEM's): de effecten van OptiSpray zijn uitvoerig getest op een motorproefstand en in praktijktests, waaruit zeer goede resultaten zijn voortgekomen. De operationele problemen van het product in verband met ophoping van bezinksel in het uitlaatsysteem zijn volledig weggewerkt tijdens geselecteerde praktijktests.

Statiegeld €200.


OptiSpray:

Brenntag's OptiSpray is gemaakt om de mogelijkheid van een ophoping van ureumbezinksel bij SCR-systemen (Selective Catalytic Reduction), die worden gebruikt in zware dieselvoertuigen, te verminderen en is vooral relevant voor toepassingen waarbij sprake is van een lage gemiddelde belasting van de motor, rijgedrag met veel &lsquo:stoppen-en-weer-optrekken&rsquo: en een hoge mate van stationair draaien.

OptiSpray is ontwikkeld naar aanleiding van speciaal verzoek van eindgebruikers en fabrikanten (OEM's): de effecten van Air1 OptiSpray zijn uitvoerig getest op een motorproefstand en in praktijktests, waaruit zeer goede resultaten zijn voortgekomen. De operationele problemen van het product in verband met ophoping van bezinksel in het uitlaatsysteem zijn volledig weggewerkt tijdens geselecteerde praktijktests.

Vraag: Waarom zou ik OptiSpray gebruiken?

Antwoord: Allereerst: u hoeft OptiSpray alleen te overwegen als u een probleem heeft dat duidelijk verband houdt met drukopbouw in het uitlaatsysteem die wordt veroorzaakt door de vorming en ophoping van ureumbezinksel in de AdBlue-mengzone en in de inlaat van de SCR-katalysator.

Vraag: Hoe weet ik of een probleem dat ik ondervind kan worden opgelost door OptiSpray?

Antwoord: Hieronder staat een opsomming van duidelijke aanwijzingen dat u mogelijk problemen heeft die verband houden met de vorming en ophoping van ureumbezinksel:

  • Indicatielampje van SCR-tegendruk op het dashboard knippert.
  • Verminderde motorkoppel.
  • Moeilijkheden bij het starten van de motor.
  • SCR-storingslampje knippert, samen met verminderde koppel en/of hoger brandstofverbruik.
  • Geleidelijk hoger brandstofverbruik, samen met verminderde koppel, is mogelijk een gevolg van een geleidelijk hogere tegendruk in de SCR-katalysator, en dat zijn mogelijk aanwijzingen van een ophoping van ureumbezinksel.

Vraag: Wat is de oorzaak van de vorming van ureumophoping en wanneer wordt dit een probleem?

Antwoord: Een te lage temperatuur in de gasstroom van de uitlaat gedurende een bepaalde periode zal leiden tot vorming van ureumophoping.
Een ophoping van bezinksel kan plaatsvinden als bij het dagelijkse gebruik een lage belasting van de motor normaler wordt dan een hoge belasting, met veelvuldig stationair draaien en korte periodes van zeer hoge belasting, situaties die vaak kenmerkend zijn voor stadsbussen, vuilniswagens en pakketbestelwagens.

Vraag: Wat zijn de gevolgen van ophoping van bezinksel?

Antwoord: Als alle hierboven beschreven waarschuwingssignalen worden genegeerd, zal het voertuig uiteindelijk blokkeren.
Het voertuig moet in elk geval gerepareerd worden en in het ergste geval moeten de SCR-katalysator en delen van de uitlaatpijp (de AdBlue-mengzone) worden vervangen.

Vraag: Hoe lost OptiSpray dit probleem op?

Antwoord: OptiSpray zorgt voor een gemakkelijkere omzetting van ureum in ammoniak, de actieve component in de SCR-reactie. Als in het uitlaatsysteem OptiSpray wordt ingespoten, vormt deze een veel fijnere spray dan bij AdBlue het geval is. Het resultaat is dat er minder warmte nodig is om het overtollige water uit de spray te verdampen, waardoor er meer warmte beschikbaar is voor de benodigde omzetting van ureum in ammoniak.

Vraag: Zorgt OptiSpray ervoor dat ik het bezinksel in een verstopt systeem kan verwijderen?

Antwoord: Nee. OptiSpray werkt pas nadat het systeem is schoongemaakt of vervangen. Het product vormt in de eerste plaats een preventieve maatregel.

Vraag: Hoe weet ik of OptiSpray op mijn voertuigen werkt?

Antwoord: U dient het product op uw voertuig te testen. Aangezien SCR-systemen vaak zeer verschillend zijn ontworpen, en aangezien het rijgedrag sterk kan vari&euml:ren per voertuig en per bestuurder, is de enige manier om uit te vinden of OptiSpray het probleem oplost, om het product op het voertuig te testen. Praktijktests met vuilniswagens en bussen hebben aangetoond dat door AdBlue te vervangen met OptiSpray de problemen met tegendruk volledig worden weggenomen.

Vraag: Als ik het probleem heb opgelost, kan ik dan gewoon weer terug naar AdBlue?

Antwoord: Nee. Het gebruik van OptiSpray is in de eerste plaats een preventieve maatregel en heeft pas effect wanneer het als permanente vervanging voor AdBlue wordt gebruikt.

Vraag: Wat is het verschil tussen OptiSpray en AdBlue?

Antwoord: OptiSpray is gebaseerd op AdBlue en qua chemische samenstelling komt OptiSpray voor meer dan 99,95% overeen met AdBlue. Er wordt minder dan 0,05% oppervlakte-actieve componenten aan de AdBlue toegevoegd, en het enige effect is dat de zogenaamde dynamische oppervlaktespanning van het product wordt verminderd, zodat het een fijnere spray genereert wanneer het door de SCR-verstuiver wordt gespoten.

Vraag: Heeft OptiSpray nog andere effecten behalve het genereren van een fijnere spray?

Antwoord: Nee. OptiSpray gedraagt zich in de opslagtank, in het brandstofsysteem en in de pompen op precies dezelfde manier als AdBlue.

Vraag: Is OptiSpray schadelijk?

Antwoord: Nee. OptiSpray heeft exact dezelfde eigenschappen als AdBlue ten aanzien van gezondheid, milieu en veiligheid.

Vraag: Wat gebeurt er als OptiSpray wordt gemengd met AdBlue?

Antwoord: Er ontstaat geen directe schade als OptiSpray wordt gemengd met AdBlue, maar als er meer dan 5% zuivere AdBlue achtergebleven is in een tank waarnaar OptiSpray wordt overgebracht, wordt het effect van de OptiSpray verminderd.

Vraag: Wordt OptiSpray op dezelfde wijze als AdBlue goedgekeurd?

Antwoord: OptiSpray voldoet aan alle (on)zuiverheidseisen van de AdBlue ISO 22241-norm. Er zijn geen negatieve effecten gevonden in het SCR-systeem en het is voorlopig goedgekeurd en wordt gebruikt door twee OEM's. Er is een algemener goedkeuringsproces gaande.

Schrijf uw eigen review
Alleen geregistreerde gebruikers kunnen reviews schrijven. Log in of maak alstublieft een account aan. inloggen of maak een account aan