Prijsvergelijking

Bent u nog niet overtuigd van de besparingen die Farmers4all u op jaarbasis kan opleveren? Hieronder vindt u een overzicht van enkele besparingen die u op jaarbasis zou kunnen realiseren wanneer u lid bent geworden van onze organisatie.

Er is bij de berekening uit gegaan van een gemiddeld melkveebedrijf met 100 melkkoeien.

Hoe meer deelnemers zich aansluiten bij Farmers4all, des te groter de kortingen zullen worden.

€  200 Graszaadhooi
€  250 Diesel
€  100 Medicijnen
€ 1.250 Krachtvoer
€  100 Oormerken
€  750 Grondstoffen
€  400 Meststoffen
€  550 Bedrijfsbenodigheden
€  350 Strooisel
€  500 Betonplaten/ Sleufsilo's
€  200 Sperma
€ 1650 Energie
€  500 Telefonie
€  250 Kuilafdekmateriaal
€  350 Afvalinzameling

_________________________

 

Wat we niet in geld kunnen uitdrukken is de tijd die u bespaart doordat u in één opslag ziet wat de actuele (scherpe) prijzen van het moment zijn, zonder dat u daarvoor steeds verschillende leveranciers hoeft te benaderen.