Aanvraag subsidiemogelijkheden

Aanvraag subsidiemogelijkheden

Bedrijven in de agrarische sector kunnen van uiteenlopende nationale en provinciale subsidieregelingen gebruikmaken, wanneer zij duurzame en/of innovatieve activiteiten ontplooien. Onze leverancier ondersteunt al vele jaren agrarische bedrijven bij het benutten van subsidiekansen.

Subsidie voor duurzame investeringen
Bedrijven die investeren in energiezuinige of milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen kunnen meestal in aanmerking komen voor een subsidie en/of een fiscaal voordeel. Voorbeelden zijn investeringen in zonnepanelen, zonneboilers, windturbines, warmtepompen en isolatiemaatregelen.

De voorwaarden verschillen per regeling. Zo moet een subsidieaanvraag over het algemeen voorafgaand aan de investeringsverplichting worden ingediend en kan het fiscaal voordeel achteraf (binnen 3 maanden) worden aangevraagd.

Subsidie voor innovaties in de agro & food sector
Bedrijven in de agro & food sector kunnen van subsidies gebruikmaken wanneer zij innovatieve producten ontwikkelen die bijdragen aan een toekomstbestendige sector. Onder andere voor innovaties binnen de kringlooplandbouw bestaan subsidiekansen.

Kortom: projecten gericht op een vorm van landbouw waarbij zo min mogelijk afval vrij komt, waarbij de uitstoot van schadelijke stoffen zo klein mogelijk is en waarbij grondstoffen en eindproducten met zo min mogelijk verliezen worden benut.

Voorstel subsidiemogelijkheden op maat
Benieuwd naar de subsidiemogelijkheden bij uw project of investering? Onze leverancier verzorgt al vele jaren subsidietrajecten voor bedrijven in de agrarische sector. Vul onze vragenlijst in en ontvang vrijblijvend een voorstel op maat. Hierna wordt er telefonisch of per mail contact met u opgenomen. 

De daadwerkelijke subsidieaanvraag kan onze leverancier meestal op basis van ‘no-cure, no-pay’ indienen. Dat betekent dat er alleen kosten bij u in rekening worden gebracht als u feitelijk subsidie krijgt.

Please verify reCAPTCHA.