Standaard bouwland | incl. derogatie

Please verify reCAPTCHA.

Afslibbaarheid en lutum (afhankelijk van grondsoort), pH-KCl, org.stof, kalium, N-totaal(incl. NLV), P-AL, P-CaCl2 (beschikbare fosfaat) en Pw

Lutum is het percentage klei van de grond (deeltjes kleiner dan 2 micrometer). Vroeger werd - als het over klei ging - gesproken over het percentage 'afslibbaar' van de grond. Afslibbaar slaat op de kleideeltjes kleiner dan 16 micrometer. Het percentage lutum is dus altijd kleiner dan het percentage afslibbaar.

Op zand- en dalgronden is de meest gewenste zuurtegraad (pH-KCl) van de grond afhankelijk van het aantal aardappelen en bieten in het bouwplan. De bekalking dient bij voorkeur te gebeuren in het jaar voorafgaande aan het meest kalkbehoeftige gewas.

Organische stof, is afgestorven organisch materiaal op en in de bodem, en is onderhevig aan biologische verteringsprocessen. 

Fosfaat en kali, Elk gewas onttrekt fosfaat en kali aan de grond. De gemiddelde jaarlijkse onttrekking is 70 kg P2O5 en 150 kg K2O. Op zandgronden is de K2O onttrekking hoger, hier wordt gemiddeld 200 kg K2O per ha onttrokken. Op zand- en dalgrond heeft het verhogen van het kaligetal tot het streefgetal geen effect op de opbrengst maar heeft tot doel om in het voorjaar niet volledig afhankelijk te zijn van een verse kaligift. Bij twee teelten per jaar moet op alle grondsoorten voor de tweede teelt de helft van de geadviseerde hoeveelheid worden gegeven. Indien fosfaat wordt gegeven als rijenbemesting moet bij mais op alle grondsoorten de helft van de geadviseerde gift worden gegeven. Bij rijenbemesting van bonen op kleigrond moet ¾ deel van de geadviseerde fosfaatgift worden gegeven. Bij rijenbemesting van bonen op zandgrond moet de geadviseerde fosfaatgift worden gegeven, bij breedwerpige bemesting de dubbele hoeveelheid aan de bonen geven.

N-totaal, Dit is de totale hoeveelheid stikstof (N) in de bemonsterde laag. De N-totaal is omgerekend een hoeveelheid van ongeveer 2.000 tot meer dan 10.000 kg N per hectare. Deze hoeveelheid N is voor het grootste deel onderdeel van organische stof.

Fosfaatklassen en indicatoren

Tabel 2 - Bouwland (Pw) Klasse Norm
Pw-getal
> 50  Hoog 40 kg
46 tot en met 55 Ruim  60 kg
36 tot en met 45 Neutraal  70 kg
25 tot en met 35 Laag 80 kg
< 25 Arm 120 kg

Tabel 4 - Bouwland (P-CaCl2/P-Al) P-Al-getal
P-CaCl2-getal <21 21 - 30 31 - 45 46 - 55 > 55
<0,8 Arm                120 kg Arm               120 kg Arm                 120 kg Laag                80 kg Laag                80 kg
0,8 tot en met 1,4 Arm                120 kg Arm               120 kg Arm                 120 kg Laag                80 kg Laag                80 kg
1,5 tot en met 2,4 Arm                120 kg Arm               120 kg Laag                 80 kg Neutraal          70 kg Neutraal          70 kg
2,5 tot en met 3,4 Arm                120 kg Laag               80 kg Neutraal           70 kg Ruim                60 kg Ruim                60 kg
> 3,4 Laag                80 kg Laag               80 kg Neutraal           70 kg Ruim                60 kg Hoog                40 kg
Meer informatie
Product Standaard bouwland | incl. derogatie
SKU AL-048
iDEAL betaalmethode beschikbaar? Nee
Automatische incasso betaalmethode beschikbaar? Nee
Factuur betaalmethode beschikbaar? Ja
Schrijf uw eigen review
U plaatst een review over:Standaard bouwland | incl. derogatie
Uw waardering