BEX pakket | mineralen en gezondheid

SKU
AL-038

BEX-pakket + mineralenpakket + Mo, Cu, Co, Se en Cr

BEX = bedrijfsspecifieke excretie

Please verify reCAPTCHA.

BEX-pakket + mineralenpakket + Mo, Cu, Co, Se en Cr

Voorbeeld analyse:

Betekenis van de gebruikte afkortingen: 
Methode:

DS = Droge Stof

RAS = Ruw As 

RE = Ruw Eiwit

RC = Ruwe Celstof

VC-OS = VerteringsCoefficient-Organische Stof

Zetmeel + bestendig zetmeel

Suiker 

Cl = Chloor

NDF = Neutral Detergent Fibre 

ADF = Acid Detergent Fibre

ADL = Acid Detergent Lignin 

Celwandverteerbaarheid 


De berekende kengetallen worden berekend volgens de rekenregels van maart 2007 van het Centraal Veevoederbureau.

Verklaring kengetallen:

 • VEM : Voeder Eenheid Melk is een verhoudingsgetal om de netto-energie van een voedermiddel weer te geven. Deze waarde wordt gebruikt voor melkvee, dat de energie benut ten behoeve van de onderhoudsbehoefte en de melkproduktie.
 • VEVI : Voeder Eenheid Vleesvee Intensief is een verhoudingsgetal om de netto-energie van een voedermiddel weer te geven. Deze waarde wordt gebruikt voor de gewichtsaanzet van het vee.
 • DVE : Darm Verteerbaar Eiwit geeft aan hoeveel eiwit voor de herkauwer uit de dunne darm beschikbaar kan komen voor onderhoud en produktie.
 • DVLy en DVMe: Berekening van darmverteerbare aminozuren bij rundvee volgens documentatierapport CVB.
 • OEB : Onbestendig Eiwit Balans geeft aan hoe groot de overmaat of het tekort aan onbestendig eiwit in het voedermiddel is voor de vorming van microbieel eiwit in de pens.
 • OEB-2: Onbestendig Eiwit Balans geeft aan hoe groot de overmaat of het tekort aan onbestendig eiwit is ten opzichte van energie in het voedermiddel voor de vorming van microbieel eiwit in de pens, welke de eerste 2 uur na opname vrijkomt in de pens.
 • VOS : Verteerbare Organische Stof wordt gebruikt voor de berekening van de hoeveelheid energie en eiwit.
 • FOS : Fermenteerbare Organische Stof is de organische stof die beschikbaar komt voor de microben in de pens.
 • FOS-2 : Fermenteerbare Organische Stof is het deel organische stof uit de VOS die beschikbaar komt voor de microben in de pens, welke de eerste 2 uur na opname vrijkomt in de pens. Dit deel dient als energiebron voor de koe en als bouwstof voor de melk samenstelling.
 • FOS-2/FOS Dit geeft de verhouding weer tussen het deel FOS dat in de eerste 2 uur vrijkomt en het totale Fermenteerbare deel Organische Stof. Wanneer het getal hoger wordt, betekend dit dat er meer FOS in de eerste 2 uur beschikbaar komt, en de kuil 'sneller' wordt.
 • Zetmeel: Het zetmeelgehalte geeft de kwaliteit van de kolven weer en de kolfgroei. Het zetmeelgehalte is lager in partijen die verdroogd zijn of waarin builenbrand voorkomt. Zetmeel is verder een belangrijke energiebron voor de pensmicroben.
 • Bestendig Zetmeel: Het bestendig zetmeel wordt in de dunne darm rechtstreeks omgezet in glucose. Deze is nodig voor de melk(suiker)productie. Een rantsoen met snijma&iuml:s mag dan zeker wel 50 gr bestendig zetmeel per kg ds bevatten.
 • Suiker : Suiker is net als zetmeel een belangrijke energiebron voor de pensmicroben. Bij een suikergehalte van meer dan 100 g/kg DS, daalt de pensactiviteit en neemt de kans op pensverzuring toe.
 • Chloor : Chloor is van belang bij het tot stand komen van het zuurbase evenwicht in het dier. Daarnaast is chloor van belang bij het regelen van de waterhuishouding binnen het dier. Bij een gehalte onder 2.7 gram per kg droge stof kunnen met name problemen ontstaan bij 0 tot 11 weken afgekalfde dieren.
 • NDF: Neutral Detergent Fibre bestaat uit meerdere celwandfracties: Hemicellulose, Cellulose, Lignine en Cutine. De volgorde van de fracties is in afnemende verteerbaarheid opgesomd.
 • ADF: Acid Detergent Fibre bestaat uit Cellulose, Lignine en Cutine (de minder verteerbare delen van de plant).
 • ADL: Acid Detergent Lignin bestaat uit de vrijwel onverteerbare fracties Lignine en Cutine.
 • NDF-verteerbaarheid: De NDF-verteerbaarheid geeft inzicht in de opbouw van de voederwaarde van snijmais. Dit wordt uitgedrukt in een percentage van het NDF-aandeel die door de pens-bacterieën worden afgebroken.
 • Verzadigingswaarde: Een onderdeel van de berekening die nodig is om de totale DS opname per dier per dag te berekenen.
 • Struktuurwaarde: De struktuurwaarde is een maatstaaf voor de behoefte aan struktuur in het rantsoen van herkauwers. In onderstaand schema wordt de struktuurbehoefte voor herkauwers weergegeven. Dit schema geldt voor krachtvoergiften die twee maal daags worden verstrekt. Bij meer giften (>6 maal per dag) is de truktuurbehoefte 0.1 lager.


Struktuurbehoefte voor melkkoeien in het rantsoen bij een melkgift van 25 kg:

In de 1e, 2e of 3e lactatie: >1.00

In de 4e lactatie: >0.95

In de 5e lactatie: >0.87

- Bij een gift minder dan 25 kg melk mag de struktuurwaarde per kg minder melk met 0.008 dalen.

- Bij een gift meer dan 25 kg melk moet de struktuurwaarde per kg extra melk met 0.008 stijgen.

Kengetallen mengvoerleverancier

De verklaring van deze kengetallen kan worden opgevraagd bij desbetreffende mengvoerleverancier.

Behoefte tabel mineralen en sporenelementen voor melkvee
Natrium 7 + (0.5* Melkgift)
Kalium (g per dag) (0.003* Lichaamsgewicht) + (2* Melkgift)
Magnesium* (g per dag) 100/ Absorptie* (2.5* (0.12* Melkgift)
Calcium (g per dag) 0.032* Lichaamsgewicht) + 2.4* Melkgift)
Fosfor (g per dag) 19 + 1.43* Melkgift
Mangaan Minimaal 20 mg/kg ds.
Zink 25 mg/kg ds.
Koper Tussen 10 en 20 mg/kg ds.
Cobalt** >100 µg/kg ds.
Selenium (µg per dag) 200 µg per 100 kg lichaamsgewicht +
500 µg per 10 kg melk, maximaal 2000 µg/kg ds.
Zwavel 2-4 g ds.

* De absorptie is bij alleen graslandproducten ca. 10%. Indien hoge kalien eiwitgehaltes voorkomen (jong gras) kan dit lager liggen. Bij lage kali- en eiwitgehaltes kan de absorptie hoger liggen. Indien naast de     graskuil, maïs wordt bijgevoerd kan de absorptie tot 18% oplopen.

** Het ingekuilde ruwvoer moet zo veel mogelijk vrij zijn van grond om te kunnen rekenen met het gehalte cobalt in het ruwvoer.


Meer informatie
Product BEX pakket | mineralen en gezondheid
SKU AL-038
iDEAL betaalmethode beschikbaar? Nee
Automatische incasso betaalmethode beschikbaar? Nee
Factuur betaalmethode beschikbaar? Ja
Schrijf uw eigen review
U plaatst een review over:BEX pakket | mineralen en gezondheid
Uw waardering