BEX pakket | maiskuil

SKU
AL-027

Droge stof, RE, RC, RAS, VC-OS, Cl, zetmeel, bestendig zetmeel, suiker, vet, celwanden (NDF/ADF/ADL), NDF verteerbaarheid; VEM/VEVI/DVE/OEB/FOS/VOS/SW/VW/ DVLy/DVMe, melkzuur, azijnzuur, boterzuur, fosfaat.

BEX = bedrijfsspecifieke excretie

Please verify reCAPTCHA.

Voederwaarde + P + partijmeting

Droge stof, RE, RC, RAS, VC-OS, Cl, NO3, NH3-fractie, suiker, vet, pH, celwanden (NDF/ADF/ADL), NDF verteerbaarheid; VEM/VEVI/DVE/OEB/FOS/VOS/SW/VW/DVLy/DVMe, melkzuur, azijnzuur, boterzuur, fosfaat, beschikbare fosfaat.

BEX = bedrijfsspecifieke excretie

Voorbeeld van analyse:

Betekenis van de gebruikte afkortingen:

DS = Droge Stof

RAS = Ruw As

RE = Ruw Eiwit

RC = Ruwe Celstof

VC-OS = Verterings Coefficient-Organische Stof

Zetmeel + bestendig zetmeel

Suiker

Cl = Chloor

NDF = Neutral Detergent Fibre

ADF = Acid Detergent Fibre

ADL = Acid Detergent Lignin

Celwandverteerbaarheid

De berekende kengetallen worden berekend volgens de rekenregels van maart 2007 van het Centraal Veevoederbureau.

Verklaring kengetallen:

 • VEM : Voeder Eenheid Melk is een verhoudingsgetal om de netto-energie van een voedermiddel weer te geven. Deze waarde wordt gebruikt voor melkvee, dat de energie benut ten behoeve van de onderhoudsbehoefte en de melkproduktie
 • VEVI : Voeder Eenheid Vleesvee Intensief is een verhoudingsgetal om de netto-energie van een voedermiddel weer te geven. Deze waarde wordt gebruikt voor de gewichtsaanzet van het vee
 • DVE : Darm Verteerbaar Eiwit geeft aan hoeveel eiwit voor de herkauwer uit de dunne darm beschikbaar kan komen voor onderhoud en produktie
 • DVLy en DVMe: Berekening van darmverteerbare aminozuren bij rundvee volgens documentatierapport CVB
 • OEB : Onbestendig Eiwit Balans geeft aan hoe groot de overmaat of het tekort aan onbestendig eiwit in het voedermiddel is voor de vorming van microbieel eiwit in de pens
 • OEB-2: Onbestendig Eiwit Balans geeft aan hoe groot de overmaat of het tekort aan onbestendig eiwit is ten opzichte van energie in het voedermiddel voor de vorming van microbieel eiwit in de pens, welke de eerste 2 uur na opname vrijkomt in de pens
 • VOS : Verteerbare Organische Stof wordt gebruikt voor de berekening van de hoeveelheid energie en eiwit
 • FOS : Fermenteerbare Organische Stof is de organische stof die beschikbaar komt voor de microben in de pens
 • FOS-2 : Fermenteerbare Organische Stof is het deel organische stof uit de VOS die beschikbaar komt voor de microben in de pens, welke de eerste 2 uur na opname vrijkomt in de pens. Dit deel dient als energiebron voor de koe en als bouwstof voor de melk samenstelling
 • FOS-2/FOS Dit geeft de verhouding weer tussen het deel FOS dat in de eerste 2 uur vrijkomt en het totale Fermenteerbare deel Organische Stof
 • Wanneer het getal hoger wordt, betekend dit dat er meer FOS in de eerste 2 uur beschikbaar komt, en de kuil sneller wordt
 • Zetmeel: Het zetmeelgehalte geeft de kwaliteit van de kolven weer en de kolfgroei. Het zetmeelgehalte is lager in partijen die verdroogd zijn of waarin builenbrand voorkomt. Zetmeel is verder een belangrijke energiebron voor de pensmicroben
 • Bestendig Zetmeel: Het bestendig zetmeel wordt in de dunne darm rechtstreeks omgezet in glucose. Deze is nodig voor de melk(suiker)productie. Een rantsoen met snijmais mag dan zeker wel 50 gr bestendig zetmeel per kg ds bevatten
 • Suiker : Suiker is net als zetmeel een belangrijke energiebron voor de pensmicroben. Bij een suikergehalte van meer dan 100 g/kg DS, daalt de pensactiviteit en neemt de kans op pensverzuring toe
 • Chloor : Chloor is van belang bij het tot stand komen van het zuurbase evenwicht in het dier. Daarnaast is chloor van belang bij het regelen van de waterhuishouding binnen het dier. Bij een gehalte onder 2.7 gram per kg droge stof kunnen met name problemen ontstaan bij 0 tot 11 weken afgekalfde dieren
 • NDF: Neutral Detergent Fibre bestaat uit meerdere celwandfracties: Hemicellulose, Cellulose, Lignine en Cutine. De volgorde van de fracties is in afnemende verteerbaarheid opgesomd
 • ADF: Acid Detergent Fibre bestaat uit Cellulose, Lignine en Cutine (de minder verteerbare delen van de plant)
 • ADL: Acid Detergent Lignin bestaat uit de vrijwel onverteerbare fracties Lignine en Cutine
 • NDF-verteerbaarheid: De NDF-verteerbaarheid geeft inzicht in de opbouw van de voederwaarde van snijmais. Dit wordt uitgedrukt in een percentage van het NDF-aandeel die door de pens-bacterieum worden afgebroken
 • Verzadigingswaarde: Een onderdeel van de berekening die nodig is om de totale DS opname per dier per dag te berekenen
 • Struktuurwaarde: De struktuurwaarde is een maatstaaf voor de behoefte aan struktuur in het rantsoen van herkauwers


In onderstaand schema wordt de struktuurbehoefte voor herkauwers weergegeven. Dit schema geldt voor krachtvoergiften die twee maal daags worden verstrekt.
Bij meer giften (6 maal per dag) is de struktuurbehoefte 0.1 lager.

Struktuurbehoefte voor melkkoeien in het rantsoen bij een melkgift van 25 kg:

In de 1e, 2e of 3e lactatie: 1.00

In de 4e lactatie: 0.95

In de 5e lactatie: 0.87

- Bij een gift minder dan 25 kg melk mag de struktuurwaarde per kg minder melk met 0.008 dalen.

- Bij een gift meer dan 25 kg melk moet de struktuurwaarde per kg extra melk met 0.008 stijgen.

Kengetallen mengvoerleverancier

De verklaring van deze kengetallen kan worden opgevraagd bij desbetreffende mengvoerleverancier.

Meer informatie
Product BEX pakket | maiskuil
SKU AL-027
iDEAL betaalmethode beschikbaar? Nee
Automatische incasso betaalmethode beschikbaar? Nee
Factuur betaalmethode beschikbaar? Ja
Schrijf uw eigen review
U plaatst een review over:BEX pakket | maiskuil
Uw waardering