Grondonderzoek grasland

pH-KCI, org.stof, kalium, natrium, N-totaal, P-AL, P-CaCI2 en Pw.
Bij grondonderzoek wordt €7,50 per bedrijfsbezoek berekend.

SKU
30