Voederwaarde graskuil

SKU
24

Bij grondonderzoek wordt € 7,50 per bedrijfsbezoek berekend. Bij meerdere onderzoeken wordt eenmalig €7,50 gefactureerd. 

Droge stof, RE, RC, RAS, VC-OS, Cl, NO3, NH3-fractie, suiker, vetpH, celwanden (NDF/ADF/ADL), NDF verteerbaarheid; VEM/VEVI/DVE/OEB/FOS/VOS/SW/VW/DVLy/DVMe, melkzuur, azijnzuur, boterzuur

Voederwaarde graskuil

Voorbeeld van analyse:

Betekenis van de gebruikte afkortingen:

DS = Droge Stof&nbsp: AV V As Znd en AV intern

RAS = Ruw&nbsp: As AV V As Znd en AV intern

RE = Ruw eiwit&nbsp: AV intern

RC = Ruwe Celstof&nbsp: AV intern

VC-OS = VerteringsCo&euml:ffici&euml:nt-Organische Stof&nbsp: AV intern

Zetmeel + bestendig zetmeel&nbsp: AV intern

Suiker&nbsp: AV intern

Cl = Chloor&nbsp: AV intern

NDF = Neutral Detergent Fibre&nbsp: AV intern

ADF = Acid Detergent Fibre&nbsp: AV intern

ADL = Acid Detergent Lignin&nbsp: AV intern

Celwandverteerbaarheid&nbsp: AV intern

Berekende kengetallen volgens rekenregels van maart 2007 van Centraal Veevoederbureau

De berekende kengetallen worden berekend volgens de rekenregels van maart 2007 van het Centraal Veevoederbureau.

Verklaring kengetallen:

VEM : Voeder Eenheid Melk is een verhoudingsgetal om de netto-energie van een voedermiddel weer te geven.

Deze waarde wordt gebruikt voor melkvee, dat de energie benut ten behoeve van de onderhoudsbehoefte

en de melkproduktie.

VEVI : Voeder Eenheid Vleesvee Intensief is een verhoudingsgetal om de netto-energie van een voedermiddel

weer te geven. Deze waarde wordt gebruikt voor de gewichtsaanzet van het vee.

DVE : Darm Verteerbaar Eiwit geeft aan hoeveel eiwit voor de herkauwer uit de dunne darm beschikbaar kan

komen voor onderhoud en produktie.

DVLy en DVMe: Berekening van darmverteerbare aminozuren bij rundvee volgens documentatierapport CVB.

OEB : Onbestendig Eiwit Balans geeft aan hoe groot de overmaat of het tekort aan onbestendig eiwit in het voedermiddel is voor de vorming van microbieel eiwit in de pens.

OEB-2: Onbestendig Eiwit Balans geeft aan hoe groot de overmaat of het tekort aan onbestendig eiwit is ten opzichte van energie in het voedermiddel voor de vorming van microbieel eiwit in de pens, welke de eerste 2 uur na opname vrijkomt in de pens.

VOS : Verteerbare Organische Stof wordt gebruikt voor de berekening van de hoeveelheid energie en eiwit.

FOS : Fermenteerbare Organische Stof is de organische stof die beschikbaar komt voor de microben in de pens.

FOS-2 : Fermenteerbare Organische Stof is het deel organische stof uit de VOS die beschikbaar komt voor de microben in de pens, welke de eerste 2 uur na opname vrijkomt in de pens. Dit deel dient als energiebron voor de koe en als bouwstof voor de melk samenstelling.

FOS-2/FOS Dit geeft de verhouding weer tussen het deel FOS dat in de eerste 2 uur vrijkomt en het totale Fermenteerbare deel Organische Stof.

Wanneer het getal hoger wordt, betekend dit dat er meer FOS in de eerste 2 uur beschikbaar komt, en de kuil &lsquo:sneller &lsquo: wordt.

Zetmeel: Het zetmeelgehalte geeft de kwaliteit van de kolven weer en de kolfgroei. Het zetmeelgehalte is lager

in partijen die verdroogd zijn of waarin builenbrand voorkomt. Zetmeel is verder een belangrijke

energiebron voor de pensmicroben.

Bestendig Zetmeel: Het bestendig zetmeel wordt in de dunne darm rechtstreeks omgezet in glucose. Deze is nodig voor de melk(suiker)productie. Een rantsoen met snijma&iuml:s mag dan zeker wel 50 gr bestendig zetmeel per kg ds bevatten.

Suiker : Suiker is net als zetmeel een belangrijke energiebron voor de pensmicroben. Bij een suikergehalte van

meer dan 100 g/kg DS, daalt de pensactiviteit en neemt de kans op pensverzuring toe.

Chloor : Chloor is van belang bij het tot stand komen van het zuurbase evenwicht in het dier. Daarnaast is chloor

van belang bij het regelen van de waterhuishouding binnen het dier. Bij een gehalte onder 2.7 gram per

kg droge stof kunnen met name problemen ontstaan bij 0 tot 11 weken afgekalfde dieren.

NDF: Neutral Detergent Fibre bestaat uit meerdere celwandfracties: Hemicellulose, Cellulose, Lignine en Cutine.

De volgorde van de fracties is in afnemende verteerbaarheid opgesomd.

ADF: Acid Detergent Fibre bestaat uit Cellulose, Lignine en Cutine (de minder verteerbare delen van de plant).

ADL: Acid Detergent Lignin bestaat uit de vrijwel onverteerbare fracties Lignine en Cutine.

NDF-verteerbaarheid: De NDF-verteerbaarheid geeft inzicht in de opbouw van de voederwaarde van snijma&iuml:s.

Dit wordt uitgedrukt in een percentage van het NDF-aandeel die door de pens-bacteri&euml:n worden afgebroken.

Verzadigingswaarde: Een onderdeel van de berekening die nodig is om de totale DS opname per dier per dag te berekenen.

Struktuurwaarde: De struktuurwaarde is een maatstaaf voor de behoefte aan struktuur in het rantsoen van

herkauwers. In onderstaand schema wordt de struktuurbehoefte voor herkauwers weergegeven. Dit schema geldt voor krachtvoergiften die twee maal daags worden verstrekt. Bij meer giften (&gt: 6 maal per dag) is de truktuurbehoefte 0.1 lager.

Struktuurbehoefte voor melkkoeien in het rantsoen bij een melkgift van 25 kg:

In de 1e, 2e of 3e lactatie: &gt: 1.00

In de 4e lactatie: &gt: 0.95

In de 5e lactatie: &gt: 0.87

- Bij een gift minder dan 25 kg melk mag de struktuurwaarde per kg minder melk met 0.008 dalen.

- Bij een gift meer dan 25 kg melk moet de struktuurwaarde per kg extra melk met 0.008 stijgen.

Kengetallen mengvoerleverancier

De verklaring van deze kengetallen kan worden opgevraagd bij desbetreffende mengvoerleverancier.

Meer informatie
Product Name Voederwaarde graskuil
SKU 24
iDEAL betaalmethode beschikbaar? Nee
Factuur betaalmethode beschikbaar? Ja
Leverancier naam Farmers4all Handel B.V.
Schrijf uw eigen review
U plaatst een review over:Voederwaarde graskuil
Uw waardering